groepslessen

Maandag : 19-20.15  groepsles beginners 1 locatie Breda

Maandag 20.15- 21.30 groepsles intermediate locatie Breda

Dinsdag : 20.30 -21.30 groepsles advance locatie Breda

Woensdag 19-20.15 groepsles beginners 1 online

Woensdag : 20.15-21.30 groepsles intermediate locatie Breda

Donderdag : 19- 20.15 groepsles beginners  (vanaf september 2023)

Vrijdag : 19-20.15  groepsles  beginners online (vanaf september 2023)

Vrijdag : 20.15- 21.30 groepsles intermediate online(vanaf september 2023)

Zaterdag : 9-10.30 groepsles beginners 1 locatie Dordrecht

Zaterdag : 10.30- 12.00 groepsles intermediate locatie Dordrecht

Privé  lessen

maandag-vrijdag van 9.00 tot 17.00 zijn we geopend voor alle privé lessen